எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

03.04.2024

NNK-30

Moderator
Completed Anti-hero story

முடிந்த கதை

காதகனின் சித்தராங்கி - NNk 30


 

NNK-103

Moderator
NNK103
உயிரில் புது சுவாசம் தருதே அத்தியாயம்-11
தளத்தில் போட்டாச்சு
Post in thread 'உயிரில் புது சுவாசம் தருதே- கதை திரி' https://www.narumugainovels.com/threads/10731/post-36284

அத்தியாயம் -12
Post in thread 'உயிரில் புது சுவாசம் தருதே- கதை திரி' https://www.narumugainovels.com/threads/10731/post-36287
 
Last edited:

NNK44

Moderator
அத்தியாயம் 15, 16, 17

அடுத்த மூன்று அத்தியாயங்கள் பதிவிட்டு விட்டேன் மக்காஸ்.. உங்கள் பொன்னா கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்...

க்ளைமெக்ஸ் எழுவிட்டேன் இந்த மூன்று அத்தியாயங்களையும் தனி தனியே படித்தால் அந்த அளவு நல்லா இருக்காதுனு எனக்கு ஒரு எண்ணம் அதனால ஒன்னாவே பதிவிட்டுடேன்.

அடுத்து இறுதி அத்தியாயம் தான் அதனுடன் விரைவில் வருகிறேன் டா டா...

கதை திரி...


கருத்து திரி...

 

nilakalam36

Moderator
அத்தியாயம் 18

அத்தியாயம் 19

அத்தியாயம் 20


கருத்துக்களுக்கு
 
Top