எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

தெரிந்து கொள்வோம்

Fa.Shafana

Moderator
*கிவி பறவையின் தாயகம்
நியூஸீலாந்து (New Zealand)*மிகப்பெரிய பறவை..
தீக்கோழி (Ostrich)

*கருப்பு விதவை என அழைக்கப்படுவது..
சிலந்தி

*விஷமுள்ள முலையூட்டி..

பிளாட்டிபஸ்

*டைனோசர்கள் உலகில் வாழ்ந்த காலமாகக் கருதப்படுவது..
ஜுராசிக் காலம்

*பாம்புகள் ஒலியை அறிந்து கொள்வது..
அதிர்வின் மூலம்

*மனிதனைப் போல செங்குருதியைக் கொண்ட உயிரினம்..
மண்புழு

*உலகின் தென் முனைவுப்பகுதியில் அதிகம் காணப்படும் பறவை..
பென்குயின்

*எலியின் மூலம் பரவும் நோய்..
ப்ளேக் (Plague)

*ஹோமோன் (Hormones) இல்லாத உயிரினம்..

பாக்டீரியா

*புத்திசாலிப் பறவை எனப்படுவது..
ஆந்தை

*மிகப்பெரிய கண்களைக் கொண்டது..
இராட்சத கணவாய்

*உப்பு நீரை விரும்பிக் குடிக்கும் மிருகம்..
ஒட்டகம்

*பாலைவனக் கப்பல் என்றழைக்கப்படுவது..
ஒட்டகம்

*நின்று கொண்டே தூங்கும் மிருகம்..

குதிரை

*நீந்தத் தெரியாத மிருகம்..
ஒட்டகம்

*வாயில் சுவை நரம்புகள் இல்லாத பிராணி..
திமிங்கலம்

*நாக்கை அசைக்க முடியாத பிராணி..
முதலை

*இறக்கை இல்லாத பறவை..
கிவி

*பறக்க முடியாத பறவைகள்..
தீக் கோழி, கிவி, பென்குயின்

*மிக வேகமாக ஓடும் பூச்சி..
கரப்பான்

*நண்டு மற்றும் இறாலின் இரத்தத்தின் நிறம்..
மஞ்சள்

*கரப்பான் பூச்சியின் இரத்தத்தின் நிறம்..
வெள்ளை

*ஆபத்தை உணரும் போது தன் தலையை மண்ணுக்குள் புதைத்துக் கொள்ளும் பிராணி..

தீக் கோழி
*நத்தைகள் மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தூங்குமாம்..

*நாய் மகிழ்ச்சியிலும், பூனை கோபத்திலும் வாலாட்டும்.

 

admin

Administrator
Staff member
*கிவி பறவையின் தாயகம்
நியூஸீலாந்து (New Zealand)*மிகப்பெரிய பறவை..
தீக்கோழி (Ostrich)

*கருப்பு விதவை என அழைக்கப்படுவது..
சிலந்தி

*விஷமுள்ள முலையூட்டி..

பிளாட்டிபஸ்

*டைனோசர்கள் உலகில் வாழ்ந்த காலமாகக் கருதப்படுவது..
ஜுராசிக் காலம்

*பாம்புகள் ஒலியை அறிந்து கொள்வது..
அதிர்வின் மூலம்

*மனிதனைப் போல செங்குருதியைக் கொண்ட உயிரினம்..
மண்புழு

*உலகின் தென் முனைவுப்பகுதியில் அதிகம் காணப்படும் பறவை..
பென்குயின்

*எலியின் மூலம் பரவும் நோய்..
ப்ளேக் (Plague)

*ஹோமோன் (Hormones) இல்லாத உயிரினம்..

பாக்டீரியா

*புத்திசாலிப் பறவை எனப்படுவது..
ஆந்தை

*மிகப்பெரிய கண்களைக் கொண்டது..
இராட்சத கணவாய்

*உப்பு நீரை விரும்பிக் குடிக்கும் மிருகம்..
ஒட்டகம்

*பாலைவனக் கப்பல் என்றழைக்கப்படுவது..
ஒட்டகம்

*நின்று கொண்டே தூங்கும் மிருகம்..

குதிரை

*நீந்தத் தெரியாத மிருகம்..
ஒட்டகம்

*வாயில் சுவை நரம்புகள் இல்லாத பிராணி..
திமிங்கலம்

*நாக்கை அசைக்க முடியாத பிராணி..
முதலை

*இறக்கை இல்லாத பறவை..
கிவி

*பறக்க முடியாத பறவைகள்..
தீக் கோழி, கிவி, பென்குயின்

*மிக வேகமாக ஓடும் பூச்சி..
கரப்பான்

*நண்டு மற்றும் இறாலின் இரத்தத்தின் நிறம்..
மஞ்சள்

*கரப்பான் பூச்சியின் இரத்தத்தின் நிறம்..
வெள்ளை

*ஆபத்தை உணரும் போது தன் தலையை மண்ணுக்குள் புதைத்துக் கொள்ளும் பிராணி..

தீக் கோழி
*நத்தைகள் மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தூங்குமாம்..

*நாய் மகிழ்ச்சியிலும், பூனை கோபத்திலும் வாலாட்டும்.
பயனுள்ள கருத்துக்கள்
 
Top