எங்கள் தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் எங்களை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ப்புக்கொள்ளவும் நன்றி Email ID - narumugai.ink@gmail.com

அக்னி சிறகே

admin

Administrator
Staff member
பெண்ணே!
சொல்லால்
செயலால் உணர்ந்திடுவாய்
நீ அக்னிச் சிறகென்று!

பாரதியின் புதுமை பெண்ணாய்
சிறகை விரித்து உலகை அளந்திடுவாய்
கயவர் உன்னை காணும் நேரம்
உன் தீ விழி பார்வை ஒன்றே போதும்
உன் தீ விழி வேள்வியால் பொசுங்க
உலகம் காட்டும் பாதையை
உன் வழியாக்காமல்,
உன் வழி இப்பார் பின்பற்ற
உனக்கென தனி வழி வகுத்திடுவாய்!

ஒரு நிமிடம் தீ பிளம்பாய்,
மறுநிமிடம் நிலவின் குளிராய்,
மாறும் விந்தையானவளே!

தீயும் அவளே!

குளிரும் அவளே!

பெண்......
 

admin

Administrator
Staff member
பெண்ணே!
சொல்லால்
செயலால் உணர்ந்திடுவாய்
நீ அக்னிச் சிறகென்று!

பாரதியின் புதுமை பெண்ணாய்
சிறகை விரித்து உலகை அளந்திடுவாய்
கயவர் உன்னை காணும் நேரம்
உன் தீ விழி பார்வை ஒன்றே போதும்
உன் தீ விழி வேள்வியால் பொசுங்க
உலகம் காட்டும் பாதையை
உன் வழியாக்காமல்,
உன் வழி இப்பார் பின்பற்ற
உனக்கென தனி வழி வகுத்திடுவாய்!

ஒரு நிமிடம் தீ பிளம்பாய்,
மறுநிமிடம் நிலவின் குளிராய்,
மாறும் விந்தையானவளே!

தீயும் அவளே!

குளிரும் அவளே!

பெண்......
வாழ்த்துக்கள்..
 
பெண்ணே!
சொல்லால்
செயலால் உணர்ந்திடுவாய்
நீ அக்னிச் சிறகென்று!

பாரதியின் புதுமை பெண்ணாய்
சிறகை விரித்து உலகை அளந்திடுவாய்
கயவர் உன்னை காணும் நேரம்
உன் தீ விழி பார்வை ஒன்றே போதும்
உன் தீ விழி வேள்வியால் பொசுங்க
உலகம் காட்டும் பாதையை
உன் வழியாக்காமல்,
உன் வழி இப்பார் பின்பற்ற
உனக்கென தனி வழி வகுத்திடுவாய்!

ஒரு நிமிடம் தீ பிளம்பாய்,
மறுநிமிடம் நிலவின் குளிராய்,
மாறும் விந்தையானவளே!

தீயும் அவளே!

குளிரும் அவளே!

பெண்......
சூப்பர் சிஸ்??
 
Top